Βασικό Επίπεδο 

Basic DNA


ΚΕΡΚΥΡΑ

28 - 30 Απριλίου 23

Ώρες 10:00 - 18:00

Προχωρημένο Επίπεδο

Advanced DNA


ΚΕΡΚΥΡΑ

7 - 9 Απριλίου 23

Ώρες 10:00 - 18:00

Βαθύ σκάψιμο

Dig Deeper


ΚΕΡΚΥΡΑ

24 - 26 Απριλίου 23

Ώρες 10:00 - 18:00


Υλοποίηση και Αφθονία Manifesting and Abundance


ΚΕΡΚΥΡΑ

12 - 14 Μαίου 23

Ώρες 10:00 - 18:00
Κοινοποίηση σελίδας