Σε τι μπορεί να μας ωφελήσει μια συνεδρία με τη τεχνική ThetaHealing: Με τη τεχνική αυτή μπορούμε να επιφέρουμε ισορροπία σε ψυχικό, πνευματικό και νοητικό επίπεδο. Δεν χρειάζονται μακροχρόνιες διαδικασίες μέσα σε μερικές συνεδρίες ή και άμεσα ένα συγκεκριμένο θέμα που σας απασχολεί μπορεί να επιλυθεί οριστικά.

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
2 - 4 Δεκεμβρίου 22

Το Bowen είναι μια τεχνική που με ήπιες κινήσεις πάνω στους μύες, στους τένοντες και στο συνδετικό ιστό επαναρυθμίζει το σύστημα αυτοθεραπείας του σώματος. Μια τεχνική που συντονίζει την σωματική, χημική, συναισθηματική και πνευματική πλευρά του ατόμου που δέχεται την θεραπεία. Μια μορφή φυσικής θεραπείας, ήπιας και αποτελεσματικής παρόλη την απλότητα της.

Αλέξανδρος Μαυρωνάς

ThetaHealing® and ThetaHealer® are registered trademarks of THInK at www.thetahealing.com

Υποδοχή - Χώρος Σεμιναρίων & Διαλογισμού
Υποδοχή - Χώρος Σεμιναρίων & Διαλογισμού
Χώρος Συνεδριών ThetaHealing & Bowtech
Χώρος Συνεδριών ThetaHealing & Bowtech
Bowtech
Bowtech
Bowtech
Bowtech
Σεμινάριο ThetaHealing Basic DNA ΝΟΕ 22
Σεμινάριο ThetaHealing Basic DNA ΝΟΕ 22
Πρακτική - ThetaHealing Basic DNA ΝΟΕ 22
Πρακτική - ThetaHealing Basic DNA ΝΟΕ 22
i283726789591315061._rsw480h360
i283726789591315061._rsw480h360
i283726789591315362._rsw480h360
i283726789591315362._rsw480h360
i283726789591315376._rsw480h360
i283726789591315376._rsw480h360
i283726789576269238._szw480h1280_
i283726789576269238._szw480h1280_

Κοινοποίηση σελίδας